ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯได้แก้ไขแนวปฏิบัติการตรวจโรคติดเชื้อไวรัส

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ ได้แก้ไขปรับปรุงแนวปฏิบัติว่าด้วยการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในผู้ที่ไม่แสดงอาการของโรค ซึ่งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ฯ อีกครั้ง เนื่องด้วยนัยสำคัญของการแพร่เชื้อในระยะไม่แสดงอาการและระยะก่อนแสดงอาการแนวปฏิบัตินี้สนับสนุนการตรวจโรคในบุคคลที่ไม่แสดงอาการ

ซึ่งรวมถึงผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้มีประวัติติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เว็บไซต์ศูนย์ฯ ระบุแนะนำให้ดำเนินการตรวจผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้มีประวัติติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ทั้งหมด เนื่องจากมีความเสี่ยงแพร่เชื้อในระยะไม่แสดงอาการและระยะก่อนแสดงอาการ การระบุและตรวจกลุ่มบุคคลดังกล่าวอย่างรวดเร็วถือเป็นสิ่งสำคัญ การแก้ไขปรับปรุงแนวปฏิบัติครั้งนี้นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สวนทางกับแนวปฏิบัติของศูนย์ฯ ที่เผยแพร่เมื่อเดือนก่อน ซึ่งระบุว่าบุคคลที่ปราศจากอาการของโรคโควิด-19 อาจไม่จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจโรคแต่อย่างใด